ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ

Το αλκοόλ είναι η πλέον διαδεδομένη, νόμιμη εθιστική ουσία και περίπου 30% των ατόμων που το καταναλώνουν συστηματικά παρουσιάζουν προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση του. Ο αλκοολισμός αλλάζει τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου

Περισσότερα

ΑΝΟΙΕΣ – ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER

Δεδομένου ότι ο πληθυσμός γηράσκει παγκοσμίως, η άνοια θεωρείται ήδη επιδημική και συγκαταλέγεται στις 10 πρώτες αιτίες που προκαλούν ανικανότητα στις αναπτυγμένες χώρες, αποτελώντας το 4ο κατά σειρά αίτιο θανάτου μετά τις καρδιοπάθειες, τον καρκίνο και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

Περισσότερα

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Η κατάθλιψη είναι μια από τις συχνότερες ψυχικές διαταραχές και προσβάλλει περίπου το 15% του πληθυσμού σε κάποια στιγμή της ζωής του, συχνότερα τις γυναίκες απ’ ότι τους άνδρες, με αναλογία 2:1. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κατέχει την 4η θέση μεταξύ των ασθενειών με τη μεγαλύτερη συνολική επιβάρυνση στην προσωπική επαγγελματική και κοινωνική ζωή του ατόμου

Περισσότερα

ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ – ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ

Οι ψυχώσεις συνιστούν μια ομάδα διαταραχών με κοινό χαρακτηριστικό τη διαταραγμένη αντίληψη της πραγματικότητας, οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται κι ερμηνεύει τον εαυτό του, τους άλλους και τα γεγονότα.

Περισσότερα

ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Ενώ το φυσιολογικό άγχος παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή, δρώντας κινητοποιητικά κι αυξάνοντας τις επιδόσεις των φυσικών και νοητικών λειτουργιών, το υπέρμετρο ή παθολογικό άγχος δοκιμάζει έντονα τις αντοχές του οργανισμού οδηγώντας το άτομο σε λειτουργική έκπτωση.

Περισσότερα

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Η διπολική διαταραχή Ι (παλαιότερα «μανιοκατάθλιψη») χαρακτηρίζεται από ακραίες διακυμάνσεις στη διάθεση με εναλλαγή επεισοδίων μανίας και κατάθλιψης -μεταξύ των οποίων η διάθεση του ατόμου επιστρέφει στο φυσιολογικό. Προσβάλλει το 1% του πληθυσμού (με τους άνδρες και τις γυναίκες να προσβάλλονται εξίσου), με μέση ηλικία έναρξης μεταξύ 20-30 ετών.

Περισσότερα